اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۳۴۸۰۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۳۴۸۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۱۰۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۷۹۵۰۹۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، خیابان اکباتان ، پاساژ قدس ، طبقه 5 واحد 13

تاور بلبرینگ

تلفن

  • ۳۶۳۴۸۰۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۳۴۸۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۱۰۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۶۷۹۵۰۹۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   سعدی جنوبی ، خیابان اکباتان ، پاساژ قدس ، طبقه 5 واحد 13

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط